بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در «کنگره‌ى جهانى‌ جریانهاى افراطى و تکفیرى

۱) این کنگره در روزهاى دوّم و سوّم آذرماه سال جارى و به همّت حضرات آیات ناصر مکارم‌شیرازى (رئیس کنگره) و جعفر سبحانى (دبیر علمى کنگره) در شهر قم برگزار شد. قبل از شروع بیانات معظّمٌ‌له، حجّت‌الاسلام سیّدمهدى علیزاده‌موسوى (رئیس ستاد برگزارى و قائم مقام دبیر علمى کنگره) گزارشى ارائه کرد.
۲) نابودى کِشت و نسل (برگرفته از آیه‌ى ۲۰۵ سوره‌ى بقره)
۳) سوره‌ى ممتحنه، آیه‌ى ۸ و بخشى از آیه‌ى ۹؛ «خدا شما را از کسانى که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمیدارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست میدارد. فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز میدارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر هم‌پشتى کرده‌اند...»
۴) پیروى از سنّت اصیل پیغمبر (ص)
۵) سوره‌ى کهف، آیات ۱۰۳ و ۱۰۴؛ «بگو: آیا شما را از زیان‌کارترین مردم آگاه گردانم؟ [آنان‌] کسانى‌اند که کوشش‌شان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود میپندارند که کار خوب انجام میدهند.»
۶) سوره‌ى احزاب، بخشى از آیه‌ى ۶۷ و آیه‌ى‌۶۸؛ «...پروردگارا! ما رؤسا و بزرگ‌تران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند. پروردگارا! آنان را دوچندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتى بزرگ.»
۷) همان‌
۸) سوره‌ى اعراف، بخشى از آیه‌ى ۳۸؛ «...براى هرکدام [عذاب‌] دوچندان است...»
۹) سوره‌ى ص، بخشى از آیه‌ى ۶۴؛ «...مجادله‌ى اهل آتش...»
۱۰) سازمان جهاد اسلامى‌فلسطین‌
۱۱) سوره‌ى یوسف، بخشى از آیه‌ى ۲۱؛ «... و خدا بر کار خویش چیره است...»

/ 0 نظر / 11 بازدید