بیانات در دیدار مردم قم

۱) فراموش کردن
۲) اعتراف رئیس جمهور آمریکا و معاون وقت رئیس جمهور سابق این کشور به شکنجهى زندانیان در سازمان سیا.
۳) حیلهگر

/ 0 نظر / 6 بازدید